0 502 516 756 netserwis@redlo.eu

Jednolity Plik Kontrolny

Aktualności

Jednolity Plik Kontrolny

Posted By net-serwis

1 stycznia 2017 roku na małe i średnie przedsiębiorstwa nałożony zostanie nowy obowiązek ewidencjonowania podatku VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Dostosuj swoją firmę do nowych przepisów prawa.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. JPK zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres i posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

W jaki sposób przekazywać dane?

Przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego do odpowiednich organów odbywać się będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Jakie kary grożą za niedostarczenie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Za brak przekazania plików Jednolitego Pliku Kontrolnego w terminie grozi kara porządkowa w wysokości 2 800 zł. Jeżeli przedsiębiorca nie może w terminie przekazać plików, powinien poinformować o tym organ wskazując przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazać termin, w którym wypełni obowiązek.

W przypadku, gdy udowodnione zostanie celowe udaremnienie czynności kontrolnych organom podatkowym, podatnikowi grozi kara grzywny do 17 760 000 zł.

Jednolity Plik Kontrolny

Najważniejsze terminy

Duże przedsiębiorstwa:

  • wprowadzenie ewidencji VAT: 1.07.2016
  • wprowadzenie JPK w całości: 1.07.2016

Małe i średnie przedsiębiorstwa:

  • wprowadzenie ewidencji VAT: 1.01.2017
  • wprowadzenie JPK w całości: 1.07.2018

Mikro przedsiębiorstwa:

  • wprowadzenie ewidencji VAT: 1.01.2018
  • wprowadzenie JPK w całości: 1.07.2018

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *